1. Files
  2. Games
  3. Online
  4. Images

> > en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO

en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO

  High Speed Download
 
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO
Windows XP Home Edition SP3 MSDN Retail INFO : Bản chuẩn do MSDN phát hành. Bản này mình đã Test cực kỳ ổn định. Tuy nhiên Key mình cung cấp cho các bạn chỉ có hiệu lực giúp bạn Setup. Để sử dụng được lâu các bạn cần phải sử dụng thuốc, Link down File thuốc bên dưới. Key: GVRRK-B63TK-KX8PM-XVHC6-XRR39 Download: MEDIAFIRE.COM

Download from Rapidshare
files:6
size:578 MB
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.005
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.006
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.001
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.002
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.004
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.003
 
Download from Hotfile
files:6
size:564 MB
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.003
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.001
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.005
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.004
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.006
en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.ISO.002
 
Added:2011-02-28
Share link:
Forum link:
Password:vb_login_md5password
If file(s) is password protected, check the source(s):
http://softvnn.com/forum/showthread.php?p=832831


report abuse

Broken link